13.06.2022

Automaatiokunnossapidon TäsmäKoulutusta Pro-Tot OY:lle

KasvuEsedu toteutti Pro-Tot Oy:n automaatiokunnossapidon TäsmäKoulutuksen yrityksen olemassa olevalle henkilöstölle 14.9.2021-3.5.2022.

”Koulutuksesta sai syvempää ymmärrystä siitä, mitä automaatio-ohjelmointi on. Koulutus tuotti perusosaamisen vianetsintään sekä komponenttituntemusta. Koulutetut saivat valmiudet kommunikoida syvemmän ammatillisen osaamisen omaavien henkilöiden kanssa, nyt puhutaan ammattilaisten kanssa samaa kieltä, mikä auttaa sekä asiakasta että kolmatta ja neljättä toimittajaa toimimaan kokonaisuutena. Koulutus täytti odotuksemme”, sanoo toimitusjohtaja Joni Karhinen.

Opiskelijat näkivät suurimpana hyötynä komponentteihin liittyvän ammattisanaston kertymisen ja tarvittavan laitteistotuntemuksen oppimisen, jotta vikoja voidaan etsiä ja todeta. Myös se, että toimilaitteita, antureita ja taajuusmuuttajia pääsi hypistelemään, säätämään ja ohjelmoimaan kaikessa rauhassa eikä asiakkaan tiloissa tuotanto seis -tilanteessa, oli hyvä asia. ”Esedun kouluttajien Marko Haimilan ja Tommi Tiihosen omat kokemukset ja esimerkit tukivat oppimista hienosti ja saimme vinkkejä ihan oikeisiin vikatilanteisiin”, kertovat opiskelijat.