fbpx

Asbestipurkutyökoulutus

Asbestinpurkutyön pätevöitymiskoulutus

Asbestinpurkutyö on luvanvaraista ja viranomaisten valvomaa työtä. Asbestinpurkutyötä saa tehdä vain rekisteröidyt asbestipurkutyöhön pätevöityneet henkilöt.

Järjestämme pätevöitymiskoulutuksia, jotka on tarkoitettu kaikille asbestipurkutöitä tekeville, alalle aikoville sekä työnjohtajille. Koulutus antaa tiedot ja taidot turvalliseen ja työsuojeluviranomaisten hyväksymään asbestipurkutyöhön. Mahdollista suorittaa myös näyttökoe.