Iskukunto – Osaaminen näkyväksi

Kuntotesti yrityksille ja työyhteisöille

Nyt punnitaan, mitä osaamista on jo hanskassa ja mitä vielä tarvitaan!

Iskukunto räätälöidään yrityksesi tarpeisiin ja voit otella haluamasi määrän eriä. Ensimmäinen ja neljäs yrityssparrauksen erä ovat maksuttomia, toinen ja kolmas ovat maksullisia.

Iskukunnon kautta saadaan selville organisaation johdon tai esimiesten näkemys siitä, mitkä osaamiset ovat kaikkein kriittisimpiä ja tärkeimpiä organisaation kilpailutekijöitä, jotta voidaan jatkossa varmistaa, että ko. osaamista on organisaatiossa riittävän usealla henkilöllä riittävän korkealla tasolla.

phone040 725 8358

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda ammattiroolikohtaiset profiilit esimieshaastattelun kautta. Osaamisen merkitystasot organisaatiolle määrittelevät organisaation johdon edustajat (johtoryhmä, esimiehet), jotka tuntevat organisaation strategian. Merkitystasoja arvioidaan seuraavasta näkökulmasta: miten merkittävä kunkin osaamisalueen hallinta on kyseisessä ammattiroolissa tai -ryhmässä organisaation liiketoiminnan menestymisen ja strategian toteutumisen kannalta.

Hyödyt

Neljässä erässä tyrmäävään kuntoon!

Hyödynnä ISKUKUNTO -kartoituksen taustalta löytyvä todistettu hyöty.

Osaamiskartoituksen jälkeen saadaan selville, missä osaamisissa on suurimmat kuilut eli missä osaamissa henkilöstön osaaminen ei vastaa ko. osaamisalueiden merkitystä (=organisaation vaativuustasoa).

Ammattiryhmäkohtainen raportti ja henkilökohtaiset arvioinnit toimitetaan tilaajalle. Raportin pohjalta pystytään laatimaan työyhteisön kehittämissuunnitelma, joka oikeuttaa verovähennyksiin.

Koulutuksen sisältö

Erä 1: Yrityshaastattelu
Asiantuntijamme selvittää kanssasi yrityksesi välittömät sekä pitkän aikavälin osaamistarpeet.

Erä 2: Tulosraportti
Saat helposti tulkittavan raportin eri ammattiryhmien osaamistarpeista ja -tasoista. Aineistoa voit hyödyntää yrityksesi kehittämis- ja koulutussuunnitelman laadintaan.

Erä 3: Henkilöstön osaamiskartoitus
Osaamiskartoituksiin liittyvillä arvioinneilla saat tarkan kuvan työntekijöidesi henkilökohtaisesta osaamistasosta.

Erä 4: Osaamisen kehittämisen määrittely ja tuki
Käymme yhdessä tulokset läpi. Takaamme, että löydämme laadukkaat koulutus- ja kehittämispalvelut esiin tulleisiin tarpeisiin.

Hyödynnä Iskukunto- kartoituksen taustalta löytyvä testattu asiantuntemus.

Ota ensimmäinen askel huippukuntoon ja pyydä tarjous!

Yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Teija Pylkkänen, puh. 044 7115 448, [email protected]
phone040 725 8358
Pyydä tarjous