KasvuTarinoita

KasvuTarinoiden kautta pääset mukaan KasvuEsedun elämänmakuiseen arkeen. KasvuTarinat ovat tarinoita kasvavasta osaamisesta, uusista urista, innostavasta yhteistyöstä tai mielenkiintoisista kokeiluista. KasvuTarina voi olla tarina selviytymisestä, uudesta alusta tai kovalla työllä saavutetusta menestyksestä. KasvuTarina on aina tarina ihmisistä tekemisen takana. Tule osaksi KasvuTarinaa!

29.11.2022

Tuomas Puro sai Kasvun mahdollistaja -kunniamaininnan työstään DigiMuuntamon parissa

KasvuEsedu palkitsi Esedun tieto- ja viestintätekniikan alan opettaja Tuomas Puron Kasvun mahdollistajana työstään DigiMuuntamo -koulutuksen parissa. DigiMuuntamo on KasvuEsedun luotsaama koulutus työttömille työnhakijoille, jotka haluavat opetella koodaamista, sisällöntuotantoa sekä projektimaista tiimityötä. Menestyksekkään koulutuksen rakenne ja sisältö on Tuomas Puron sekä KasvuEsedun henkilökunnan tiiviin yhteistyön tulosta.

”Kuulin, että tällainen kunniamaininta jaetaan pari kertaa vuodessa. Ihan kivaltahan tämä tuntuu! Kunnia tästä kuitenkin kuuluu kyllä koko meidän tiimille. DigiMuuntamo on suunniteltu tiiviissä yhteistyössä Esedun tieto- ja viestintätekniikan alan opettajien ja KasvuEsedun henkilökunnan kanssa”, Puro jakaa kunniaa koko tiimille.

DigiMuuntamo -koulutusta Puro kuvailee onnistuneeksi konseptiksi, joka kykenee vastaamaan osallistuvien kurssilaisten vaihteleviin tavoitteisiin.
”Koulutukseen tulee opiskelijoita eri taustoista, ja jokaisella on erilaiset tavoitteet. Jonkun tavoitteena voi erimerkiksi olla työllistyminen, kun taas joku on kiinnostunut alasta ja haluaa jatkaa tutkinto-opiskelijaksi. Pyrimme ottamaan nämä tavoitteet koulutuksessa huomioon ja sisällytämme kursseihin myös yksilövalmennusta.”

Tiimityöskentelyn ja asiakastöiden täytteiset Digimuuntamo 1.0- ja 2.0-koulutukset on saatu tältä erää päätökseen. Nyt haussa on tammikuussa starttaavat DigiMuuntamo 2.0- ja 3.0 -koulutukset, joista 3.0 on suunniteltu kokonaisuudessaan työelämässä suoritettavaksi. DigiMuuntamo -koulutuksiin voi tutustua lisää KasvuEsedun verkkosivuilla ja TE-palveluiden sivuilla.

23.11.2022

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin KasvuEsedu Oy:lle

Etelä-Savossa toimivalle KasvuEsedu Oy:lle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkin käyttöoikeus osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen Yritys -merkki auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

“Etelä-Savon Koulutus Oy:n tytäryhtiö KasvuEsedu Oy on paikallisesti Etelä-Savossa tuttu ja turvallinen kumppani, joka tukee yrityksiä ja yhteisöjä muutoksissa selviämisessä ja edistää työn ja tekijöiden kohtaantoa erilaisten koulutusten keinoin sekä erilaisin yksilön kohtaamiseen perustuvissa työvoimapalveluissa ja -valmennuksissa. Tämä on tärkeää paikallista sekä yhteiskunnallista työtä”, toteaa markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta.

 

02.09.2022

Valtti-koulutus mahdollistaa työelämäkokeilun suomalaiseen työmaailmaan

Keväällä 2022 Eteläsudanilainen Achan pääsi Valtti-koulutuksen kautta työelämäjaksolle Mikkelin Visulahden Ramin Konditoriaan keittiöapulaiseksi. Lähes neljä kuukautta kestävä työelämäjakso toi Achanille paljon oppia suomalaisesta työkulttuurista. Ramin Konditorian toiminnanjohtaja Pirita Huikuri oli erittäin tyytyväinen Achanin harjoitteluun.

”Achanin työelämäjakso sujui erittäin hyvin ja hän pääsi hyvin työyhteisöön mukaan. Pitkät harjoittelujaksot rohkaisevat maahanmuuttajia puhumaan helpommin suomea, koska työyhteisö tulee tutuksi. Töissä on myös pakko puhua, joten suomen kielen taito kehittyy. Ravintola-ala tulee tarvitsemaan aina työntekijöitä ja näemme, että maahanmuuttajat ovat erittäin potentiaalisia työntekijöitä”, kertoo Huikuri Achanin onnistuneesta työelämäkokeilusta.

Opiskelu maahanmuuttajana voi olla jännittävä kokemus, mutta Valtti-koulutuksen kautta voi avautua aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. 13 vuotta Suomessa asunut Achan kannustaakin hyödyntämään Valtti-koulutusta tutustuen työelämäjakson kautta itseään kiinnostaviin aloihin. Hoito-alaan tutustuminen onkin Achanilla seuraavaksi vuorossa.

”Kannattaa jokaisen kokeilla. Minä itsekin opin vielä lisää. Haluan mennä eteenpäin. Pääsen jatkokoulutuksen kautta tutustumaan myös hoitoalaan. Niin tiedän, kumpi ala on se oikea minulle.”

13.06.2022

Uusia osaajia RekryKoulutuksella

Mikkelin tehtaalla käynnistyi maaliskuussa Casemetin, KasvuEsedun ja TE-palveluiden yhteinen RekryKoulutus. Koulutukseen osallistuneet valmistuvat kuluvan kevään aikana kokoonpanon työtehtäviin. Koulutus pitää sisällään niin työssäoppimista kuin luentotyyppistä opiskelua. Lähes kaikki opetus tapahtuu Casemetin tiloissa. Opintoihin kuuluu sähkötekniikan perusteita sähkökeskus- ja laitevalmistuksessa, kytkentä- ja liitosharjoituksia, sähköpiirustusten lukutaitoa sekä työhön vaadittavien korttikoulutusten suorittaminen. Casemetillä opiskelijat ovat päässeet tekemään monipuolisesti kokoonpanon työtehtäviä sähkökeskusten ja ilmanvaihtokoneiden parissa.

”Koulutus on edennyt todella hyvin ja olemme saaneet mukaan aivan loistavan porukan! Tämä on ollut kaiken kaikkiaan erittäin positiivinen juttu, minkä ansioista meillä on pian talossa uusia ammattitaitoisia osaajia.” tiivistää Mikkelin tehdaspäällikkö Karo Häkkinen, kun häneltä kysytään ajatuksia RekryKoulutuksesta.

Osalle opiskelijoista ala on ollut täysin uusi, osalle on jo kertynyt jotakin kokemusta sähkömekaanisesta kokoonpanosta. Kaikkia opiskelijoita kuitenkin yhdistää tunne siitä, että koulutus on suorastaan imaissut mukaansa. ”On ollut todella mielenkiintoista ja mukavaa oppia joka päivä uutta! Siksi aikakin on varmasti mennyt todella nopeasti!” summaavat kaikki RekryKoulutuksen opiskelijat.  Nopeasti aika menikin, sillä toukokuun lopussa oli edessä koulutuksen päättyminen ja valmistuminen sähkömekaanisen kokoonpanon työtehtäviin.

Kirjoittaja: Anna Luntinen, Casemet

13.06.2022

Kesäksi töihin-viikonloppuleiriltä kesätyöelämään

Alkuvuodesta 2022 Osuuskauppa Suur-Savolla huomattiin, että tulevan kesän työvoiman saanti tulee olemaan todella haasteellista. “Aloimme miettiä nopeita ratkaisuja ja yhdeksi nousi jo hyvin varhaisessa vaiheessa nuorten kouluttaminen”, kertoo Osuuskauppa Suur-Savon toimitusjohtaja Kai Nurmi.

KasvuEsedu astui kuvaan mukaan, kun haluttiin järjestää kevyt koulutus, jonka suoritettuaan nuori selviää ravintola-alan aputöistä ja pääsee sitä kautta työskentelemään ravintolaan. “Innostuin todella paljon tällaisesta leirimuotoisesta koulutuksesta ja onneksi KasvuEsedun nopean toimeenpanokyvyn, sekä joustavuuden ansiosta tämä saatiin järjestettyä. Hienoa, kun meillä on tämänlainen paikallinen yhteistyökumppani”, Nurmi kiittelee. Leirin jälkeen on aloitettu myös jatkokoulutuksen suunnittelu, jotta kesän leirillä olleita nuoria voitaisiin kouluttaa talven aikana vielä syvemmin ravintola-alalle ja saada heistä vieläkin parempia työntekijöitä ensi kesän sesonkiin.

Yksi leirille osallistujista oli 15- vuotias Veli Laatunen. Aiempaa kokemusta hänellä ei ravintolatyöskentelystä ollut ennen leiriä, mutta leirillä hän pääsi näkemään ja kokemaan, millaista työskentely ravintolassa on. ”Esimerkiksi brunssin järjestäminen oli uutta ja jännittävää ja asiakasmäärä yllätti, mutta erinomainen oppimiskokemus – tuskin missään pääsee kokemaan vastaavaa ihan heti”, kuvailee Laatunen. Leirin ohjaus saa häneltä paljon kiitosta. ”Asiat tehtiin hyvin selväksi ja opetettiin hyvin, niin siinä sai tuntea pääsevänsä loistamaan.”

Viikonloppuleiri poiki Laatuselle kuukauden mittaisen kesätyön Mikkelin Amarillossa, jossa Laatunen pääsee työskentelemään aputyöntekijänä. ”Uskon että tästä on helpompi ponnistaa tulevaisuudessa työelämään, kun on saanut luotua kontakteja työnantajiin”, Laatunen iloitsee.

13.06.2022

Automaatiokunnossapidon TäsmäKoulutusta Pro-Tot OY:lle

KasvuEsedu toteutti Pro-Tot Oy:n automaatiokunnossapidon TäsmäKoulutuksen yrityksen olemassa olevalle henkilöstölle 14.9.2021-3.5.2022.

”Koulutuksesta sai syvempää ymmärrystä siitä, mitä automaatio-ohjelmointi on. Koulutus tuotti perusosaamisen vianetsintään sekä komponenttituntemusta. Koulutetut saivat valmiudet kommunikoida syvemmän ammatillisen osaamisen omaavien henkilöiden kanssa, nyt puhutaan ammattilaisten kanssa samaa kieltä, mikä auttaa sekä asiakasta että kolmatta ja neljättä toimittajaa toimimaan kokonaisuutena. Koulutus täytti odotuksemme”, sanoo toimitusjohtaja Joni Karhinen.

Opiskelijat näkivät suurimpana hyötynä komponentteihin liittyvän ammattisanaston kertymisen ja tarvittavan laitteistotuntemuksen oppimisen, jotta vikoja voidaan etsiä ja todeta. Myös se, että toimilaitteita, antureita ja taajuusmuuttajia pääsi hypistelemään, säätämään ja ohjelmoimaan kaikessa rauhassa eikä asiakkaan tiloissa tuotanto seis -tilanteessa, oli hyvä asia. ”Esedun kouluttajien Marko Haimilan ja Tommi Tiihosen omat kokemukset ja esimerkit tukivat oppimista hienosti ja saimme vinkkejä ihan oikeisiin vikatilanteisiin”, kertovat opiskelijat.

03.05.2022

Onnellinen opiskelija Serviinin keittiössä

Timo Hyöppinen Serviinistä on saanut seurata keittiössä yli sadan opiskelijan työskentelyä, mutta kertoo, että Reza Khalili on ollut parhaasta päästä. Entinen suutari on ahkera, säntillinen ja aina hymyssä suin keittiössä. Ystävällisestä opiskelijasta ovat pitäneet myös työkaverit ja asiakkaat. Reza itse nauttii, kun keittiössä tuoksuu herkullinen ruoka. Hän on ollut opiskelijana KasvuEsedun Valtti-koulutuksessa Mikkelissä, joka on palvelualoille suuntaava koulutus maahanmuuttajille. Serviini on tarjonnut laaja-alaisesti mahdollisuuksia oppia uutta ja Rezan kohdalla suunnitellaan tulevia koulutuspolkuja.