Tietoja KasvuEsedusta

TOIMINTA
Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus on perustanut 15.9.2017 tytäryhtiön KasvuEsedu Oy:n, joka toimii kilpailuneutraalisti ja markkinaehtoisesti. KasvuEsedu Oy on 100-prosenttisesti Etelä-Savon Koulutus Oy:n (2249317-6) omistama tytäryhtiö ja emoyhtiö ja KasvuEsedu Oy muodostavat Esedu-konsernin. Osakepääoma on 200.000 euroa.

KasvuEsedun toimialana on järjestää koulutuspalveluita ja muita osaamisen kehittämisen palveluita. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa toimintaansa tukevaa palvelu-, majoitus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa, sekä muuta laillista toimintaa.

KasvuEsedun tehtävänä on tarjota laajaa, joustavaa ja ketterää koulutusta ja konsultointia alueen elinkeinoelämää palvellen sekä sen tarpeita ja tulevaisuuden työtehtäviä ennakoiden. Tiivis yhteistyö yritysten ja työyhteisöjen kanssa mahdollistaa osaamistarpeiden ja koulutustarjonnan saumattoman yhteensovittamisen sekä paikallisten ja alueellisten erityispiirteiden huomioimisen. Tärkeä osa KasvuEsedun työtä on työvoimakoulutukset, ml. yhteishankintakoulutukset, ja erilaiset yksilö- ja pienryhmäpalvelut, joilla kohtaantoa työnantajien ja työntekijöiden välillä kehitetään jatkuvasti.

Koulutuspalveluiden toteutukseen tarvittava osaaminen ostetaan Etelä-Savon Koulutus Oy:ltä sekä paikallisilta yrityksiltä ja asiantuntijoilta.

VIIMEISIMMÄN TILIKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TULOS
Liikevaihto oli vuonna 2021 741 881,95 euroa.
Tilikauden tulos oli 107.538,99 euroa.

HENKILÖSTÖ
KasvuEsedun henkilöstön määrä on kasvanut vuonna 2022. Vakinaista henkilöstöä on 5 ja lisäksi KasvuEseduun on tehty muita pitempiaikaisia työsopimuksia 4 henkilölle.

HALLINTO
Osakeyhtiön toimitusjohtajana toimii Teija Pylkkänen. Tilintarkastusyhteisönä on toiminut KPMG Julkistarkastus Oy ja sen nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on HT Jari Paavilainen.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2021:
Pekka Orava, puheenjohtaja
Teppo Leinonen
Tiina Tervaniemi

KasvuEsedu Oy
Y-tunnus 2862365-6