Osaamista ja kasvua TäsmäKoulutuksella

Kaipaako henkilöstön osaaminen kehittämistä? Ovatko työtehtävät muuttumassa tai yrityksen toiminta laajentumassa uusille osaamisalueille?

Lisäosaamista voidaan hankkia yhteishankintakoulutuksena, jonka suunnittelevat ja rahoittavat TE-hallinto sekä yritys ja koulutusorganisaatio yhdessä.

TäsmäKoulutus on organisaatiosi ja sen henkilöstön tarpeisiin muokattua ammatillista koulutusta, joka tähtää ammattitaidon kehittämiseen tulevia työtehtäviä varten. Koulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.

phone040 725 8358

Tavoitteet

TäsmäKoulutus on vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessäsi tai organisaatiossasi tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja/ tai työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä.

TäsmäKoulutus on yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta, joka soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.

Hyödyt

TäsmäKoulutus on hyvä keino saada henkilöstölle lisäosaamista, kun kyseessä on esim. teknologiset tai toiminnalliset muutokset työyhteisössä.

Palvelu on maksullinen, mutta TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä. Työnantajan maksuosuus on 30–50 prosenttia koulutuksen kokonaishinnasta. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja liikevaihto tai tase.

TäsmäKoulutuksella pyritään myös estämään lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutusta voidaan toteuttaa myös määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat jatkavat nykyisen työnantajansa palveluksessa.

Koulutuksen sisältö

TäsmäKoulutus on henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta, joka suunnitellaan tarkasti yrityksen tai organisaation tarpeisiin. TäsmäKoulutuksena ei rahoiteta tavanomaista perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka kuuluvat työnantajan kustannettaviksi tai koulutusta, jota työnantajat järjestävät noudattaakseen kansallisia koulutusnormeja.

TäsmäKoulutus kestää vähintään 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden ja aikataulu suunnitellaan tilaajaorganisaation toiveiden mukaisesti.

Kohderyhmä

TäsmäKoulutus soveltuu etenkin pienten ja keskisuurten yritysten tarpeisiin. Myös julkinen sektori - valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat - voi käyttää TäsmäKoulutusta.

Yhteyshenkilö

Teija Pylkkänen, +358 44 711 5448, [email protected]
phone040 725 8358
Pyydä tarjous

Lisätiedot

Kiinnostuitko? Kysy meiltä, niin ohjaamme eteenpäin!

Esitys yhteishankintakoulutuksesta tehdään työ- ja elinkeinohallinnon viranomaiselle (ELY-keskus tai TE-toimisto).

Referenssit

format_quote

”Koulutuksesta sai syvempää ymmärrystä siitä, mitä automaatio-ohjelmointi on. Koulutus tuotti perusosaamisen vianetsintään sekä komponenttituntemusta. Koulutetut saivat valmiudet kommunikoida syvemmän ammatillisen osaamisen omaavien henkilöiden kanssa, nyt puhutaan ammattilaisten kanssa samaa kieltä, mikä auttaa sekä asiakasta että kolmatta ja neljättä toimittajaa toimimaan kokonaisuutena. Koulutus täytti odotuksemme.”

Pro-Tot Oy, toimitusjohtaja Joni Karhinen